Resimler

Resim

Kandıra Ortaokulunun Balkonunda öğretmenler. Yıl 1967 olabilir. — Nevhilal Hanım, Gönül Kucur, Fazilet Değer ve Turan Evin ile birlikte

Resim

1964-65 Ders Yılı sonu Kandıra Ortaokulu öğretmenleri. Fazilet Değer, Turan Hanım, Nevhilal Hanım, Mevlüt Bey, Soner bey, Orhan Bey, —

Resim

10.11.1967. Resimdekini tanıyan var mı? — Kandıra Ortaokulu