Bilişim (Silikon) Vadisi Kandıra'ya Kurulmalıdır

| 06 Temmuz 2010 | Konferanslar

Bilişim (Silikon) Vadisi Kandıraya  Kurulmalıdır haberi resmi

Dünya nüfusundaki payımız %1, demir-çelik ve çimento üretimindeki payımız bundan fazla, bilim ve teknoloji üretimindeki payımız ise bundan çok az. Gelişmekte olan ekonomilerde de hızlı bir dönüşüm vardır. Bunu artan şehirleşme ve multimedya güdümlü küresel kültür fişeklemektedir.

Endüstriyel Değişim ve Ülkemiz Kazanımları

Endüstri istatikleri bir insan ömrüne sığabilen değişimi çok ikna edici olarak vermektedir. 50 yıl önce kablosuz telefonu (cep telefonu) hayal edebilir miydik? Cep telefonunu fotoğraf çekmede kullanabileceğimizi düşünebilir miydik? Şirketlerin içlerinde ve faaliyetlerinde de değişim vardır. Endüstri şirketlerinde istihdam ve katma değerde üretim ağırlığından hizmet ağırlığına doğru geçiş dikkat çekicidir. 50 yıl önce çelik, plastik ve elektrikli cihazlar üreten yorgun General Electric (GE), bugün ileri teknoloji ve finansal hizmetler üreten dinamik bir şirket olmuştur. Çeşitli ürünlerin kg bazında fiyatları Tablo 1’ de verilmektedir.

Tablo 1. Çeşitli ürünlerin 1 kg’ nın fiyatı

Ürün

Fiyatı (TL/kg)

İnşaat Demiri

1

Binek Otomobil

30

Dizüstü Bilgisayar

1500

Yolcu Uçağı

2400

Bilgisayar Çipi

6800

Tablo 1’ den görüldüğü üzere 1 kg bilgisayar çipi alabilmek için, ülkemizde 6800 kg inşaat demiri veya 226 kg otomobil üretmemiz gerekmektedir. Bu durumda konteynırlar ile gönderdiğiniz yoğun emek ve yüksek iş güvenliği gerektiren ürünlere karşılık, posta ile çip alırsınız. Gelişmiş ülkelerde öne çıkan karlı sektörlerden 3’ü finans- bankacılık, bilgisayar-yazılım ve telekomünikasyondur. Büyüyen sektörlerin zenginlik sağlayıcılığı bilişim (bilgisayar, bilgiyazar, bilgiyayar) teknolojilerindeki gelişme ile artmıştır. Bilişimin en basit, sıradan etkisi verimliliğedir. Ülkemizde de bilişim teknolojileri üretimine ağırlık verilmelidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Bilişim (Silikon) Vadisi

Geçtiğimiz aylarda Kocaeli’ nde çeşitli toplantılar gerçekleştirildi. Bu bir çeşit  “Ne olacağız?“  sorgulamasının yapıldığı çalışma idi. Bu toplantılarda, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün, Bilişim Vadisinin kurulacağı il olarak Kocaeli’ni işaret etti. Çok sayıda il ise Vadinin kendi sınırları içinde kurulması için halen yarışmaktalar. Bu arayış ve geleceği planlama arzusu çok önemlidir. Sivil inisiyatifin egemen olduğu bu tür konferanslar ve benzeri çalışmalar çok yararlıdır, önemlidir. Yeter ki çağı anlayalım ve gelişmeleri yakalayalım.  

Silikon Vadisi, Güney Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isimdir. Intel, Cisco, Google, HP, Maxtor, Apple, Microsoft, Oracle, ATi, Facebook gibi çok sayıda firmanın merkezi ve/veya çıkış yeri burasıdır. Silikon Vadisi tarihinde dört ana icat dalgası var diyor Steve Blank: 1. Savunma (Radarlar, sibernetik kontrol), 2. Tümleşik devre (integrated circuit), 3. Kişisel bilgisayar (PC), 4. Internet. Ekonomiden askeriyeye yaşamın içinde her alanda gelecekte olacakları hesaplayabilmek ve risk alma gücünü arttırmak için, San Francisco’ dan, Paris’ e, Kandıra’ ya ve Sanghay’ a kadar Dünyanın Silikon Vadileri geleceği tahmin etme endüstrisinin çekirdeğini oluşturacaklardır.

Gelişmiş Endüstri Örnekleri

İçinde bulunduğumuz çağın bir diğer özelliği; odaklanmanın az yayılmanın çok olduğudur. Örnekleri ABD’den verelim: Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi dünya bilişim merkezi olma özelliğini giderek yitirmektedir. Yerini, Dünyanın muhtelif alanlarında kurulan diğer bilişim vadileri ile doldurmaktadır. Kandıra Bilişim Vadisi de bunlara bir örnektir. Otomotiv yatırımları ile anılan Detroit ise artık eski görkeme sahip değildir. Endüstriler hangi alanda olursa olsun geniş coğrafyaya yayılmakta ve zemin kayması görülmektedir. Çağımızın bir diğer gerçeği melez ürün ve melezlenmiş hizmet anlayışıdır. Örneğin Proteus tıbbi görüntüleme sistemi 719 parçadan oluşmaktadır. Bu GE ürününün parçaları onlarca farklı ülkeden temin edilir ve montajı Pekin’de yapılır. Proteus gerçek bir melez küresel üründür.

Kandıra Bilişim Vadisi

Bilişim Vadisi, yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerektirir. Projenin oluşturulmasında gönüllülük esaslı çalışma,  sivil toplum örgütleri ile yürütülmeli, Vilayet, Üniversite, Belediye ve KOTO ise destek sağlamalıdır.

Bin Hektardan daha büyük hazine vadileri Kandıra’ da bilişim sektörü için yatırım yapılmasını bekliyor.

3. Köprünün bir parçası olan Kuzey otoyolu projesi ile Kandıra yapısal değişim geçirecek ve bilişim vadisi ile önemli projeleri ülkeye kazandıracaktır. Kara ve deniz yolu ile ulaşımda cazibe merkezi haline gelecektir. Kandıra Bilişim Vadisi' nin ulaşım noktaları ve yerleşim birimleri ile Sabiha Gökçen Havalimanın hemen yakınında bulunacaktır.

Dünya Bankası kredisi kullanılacak bu proje ile Kandıra ilçesinde çok büyük istihdam oluşacak ve bu yatırım ile hareket kazandırılacaktır.

Sınırları açık dizayn edilecek vadide, bilişim firmaları yanında, turizm, sanat, kültür, eğitim odaklı donatılar, bilişim odaklı bilim alanları, kongre merkezi, satış ofisi gibi unsurlar için de Kandıra biçilmiş kaftandır.

Maaşları binlerce dolar olan çalışanlar ile bölge zenginleşecektir.

Deprem, sel ve diğer doğal afetlerin minimum yaşandığı, korunaklı ve stratejik açıdan da güvenli olan Kocaeli’ nin Kandıra ilçesi, Türkiye’ nin Dünya’ ya açılan kapısını oluşturacaktır.

Vadi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği başta olmak üzere çevre üniversiteleri ile iş merkezlerine de yakın olacaktır.

Bilişim Vadisi Kandıra’da olmalıdır… Çok bilinen ve tekrar edilen “DÜNYADA LONDRA, TÜRKİYE’DE KANDIRA” sözü Bilişim Vadisi ile ebedileşecektir.

BİLİŞİM VADİSİNİN KOCAELİ İLİNİN EN KADİM İLÇESİ OLAN KANDIRA’YA KURULMASINI TALEP EDİYORUZ.

KOCAELİ KANDIRALILAR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Basın Bildirisi Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Hemşehrimiz Doç. Dr. Akın AKINCI tarafından kaleme alınmıştır. 

Resimler

Resim

Songül Filiz, Turam Sarı, Erdoğan Alkan, Doç. Dr. Akın Akıncı, Ahsen Okyar

Resim

Basın Toplantısına katılanlar birlikte

Resim

Doç. Dr. Akın Akıncı Bilişim Vadisi ile ilgili Basın açıklamasını yaparken

Resim

Erdoğan Alkan Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği üyeleri

Resim

Serkan Filiz, İbrahim Yılmaz, Turan Bayrak, Levent Yağız, Erdoğan Görgün, Günay Gülcü

Resim

Recep Yıldız, Ahmet Güngör, Av. Nayim Ulaş, Salim Yaşar

Resim

Erdoğan Alkan, Doç. Dr. Akın Akıncı, Ahsen Okyar, Erdal Baykara ve Recep Özaydın

Resim

Basın Toplantısı sonunda Ağrı’da Askerlik hizmetini kısa dönem olarak tamamlayan İGSAŞ Liman Operasyon Müdür Yardımcısı Serkan Filiz’e Derneğin hatıra tabağını Erdoğan Alkan ve Turan Sarı birlikte takdim ederken