Seyit Ali AKTAŞ

Seyit Ali AKTAŞ

İktisatçı

Seyit Ali Aktaş kimdir?

Soyadı: AKTAŞ
Adı: Seyit Ali
Baba Adı: Ziya
Ana Adı: Azime
Doğum Yeri: Kandıra
Doğum Tarihi: 14.03.1949
İl: Kocaeli
İlçe: Kandıra
Mahalle-Köy: Bağırganlı Köyü

İkamet Adresi

Köy:

Bağırganlı Köyü, Taflan Koyu Doğukent Kandıra
( Mayıs – Eylül Dönemi )

İstanbul :

Bostancı, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Akasya Sokak
Demir Apt. No.8 /12
Kadıköy / İSTANBUL
( Ekim – Nisan Dönemi )

Telefon

0262-572 50 16
0216-372 21 00
0533-604 65 10

Eğitim Durumu

İlkokul: Kandıra Zafer İlkokulu 1960 Mz.
Ortaokul: Kandıra Ortaokulu 1964 Mz.
Lise: Adapazarı Ticaret Lisesi 1968 Mz.
Yüksek Okul: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
İşletme-Muhasebe Bölümü 1974 Mz.

Çalışma Hayatı

1971-1992 Özel Sektör. Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş.
Pendik / İSTANBUL - ( Personel Yöneticiliği )

1992-2004 Serbest Ticaret. Kurmuş olduğum Konut Yapı
Kooperatiflerinde Kooperatif Başkanlığı.
İnşaat Şirket Ortağı

Kandıra’daki lakabınız, Aile ve akrabalarınız

Köye bağımlı olduğum için Kandıra’da herhangi bir lakabım yoktur. Köyde ise Ziya Ağanın oğlu da diyenler olur. Babam 1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar fasılasız 27 yıl Bağırganlı Köyü Muhtarlığı görevinde bulunmuştur. Dahası bu muhtarlık kendisinden önce amcam ve dedem tarafından yürütülmekteymiş. Sözün kısası aile büyüklerim Köyün yönetiminde 50 yılın üzerinde söz sahibi olmuşlar.
1965 yılı öncesi köyümüzün yolu yoktu, ulaşım imkanları çok kısıtlı idi. Köyümüze gelen kamu görevlisi veya misafirler genelde gecelemek durumundaydılar. Bu nedenlerle babamın görevinden ve konumundan ötürü ailemiz devlet erkanı ile içiçe olmaları nedeniyle tanınan bir ailedir. Ayrıca ilave olarak özellikle 1940’lı yıllardan 1965’li yıllara kadar gerek Bağırganlı köyü ve gerekse komşu köylerin özellikle odun ticareti ve tarımsal ürünlerin pazarlamasının %80’i ailemiz tarafından yapılmaktaymış. Köylerle Kandıra arasında yol olmadığından odun ticareti deniz yolu ile (İSTANBUL) yapılmakta, teknelere yükleme yapılacak tek liman da köyümüzde olduğundan, ticaretinin çok büyük bir bölümü ailemiz tarafından yapılmış. Bu ilişkilerden dolayı da tanınan bir aileyiz. ( Ağa sülalesi de derler )

Eşim Beylerbeyi köyü doğumlu olup 1955 yılında Kandıra’ya göç eden Alkanlar sülalesinden Fehmi ALKAN’ın 5 kız bir erkek olmak üzere 6 çocuğundan üçüncü çocuğudur. Eşim İstanbul Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme-Muhasebe Bölümü 1971 yılı mezunudur. İstanbul’da özel bir şirketten emeklidir.
1975 doğumlu erkek ve 1980 doğumlu kız olmak üzere iki çocuğum vardır. Oğlum Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü 2001 yılı mezunudur. 5 yıldır İngiltere’de Dünyanın sayılı yatırım bankalarından Morgan Stanley’de yönetici olarak çalışmaktadır. Kızım İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 2005 yılı mezunudur. Halen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Servisinde Asistanlık görevi yapmaktadır.

Bir amcam, beş halam ve iki de dayım vardır. Başta babam olmak üzere bunlardan hiç birisi sağ değildir. İki ablam ve bir erkek kardeşim vardır. Erkek kardeşim (Ali Seyit) köyde ikamet etmekte olup tarımla uğraşmaktadır. Halalarımdan iki kuzenim (İsmail AKBAŞ ve Ali GEZER) mühendis, Dayılarımdan bir kuzenim (Veysel TOPUZ) astsubay olup, İzmit’te ikamet etmekte, diğerleri Bağırganlı köyünde ikamet etmektedirler.

Kandıra Bağırganlı Taflan Koyu Dayanışma ve Güzelleştirme Derneğinde Başkan olarak görev yaptığınızı biliyoruz. Kandıra ve yaşadığınız çevrede sosyal sorumluluk adına yaptıklarınız, yapmak ve katkı vermek istedikleriniz veya öncelikle yapılmasını düşündüğünüz çalışmalar nelerdir?

Yukarıda ifade ettiğim gibi babamın ticari uğraşısı ve özellikle görevi nedeniyle toplumla çok içiçe bulundum. Özellikle içinde bulunduğum ve her zaman bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum toplumumuz ahlaken, örf ve adetleri yönünden bugün biraz dejenere olmuş, erozyona uğramış olsa da karşılıklı saygı, hürmet, itaat, bağlılık vb. özellikleri taşımakta ve bunlardan fazla kopmamışlardır. İşte bu nedenlerledir ki kazandığım bilgi, tecrübe, çevre ve imkanlarımı toplumumun hizmetine sunmayı, onlara bir şeyler verebilmeyi hedef ve görev kabul etmişimdir. Zamanlama olarak da uygun. Zira geleceğimizi garanti altına almak için 2005 yılına kadar çalıştım ve emekliliğimi de kazandım. Artık bundan sonrası toplum adına sosyal faaliyetlerde bulunmak, varsa mevcut sivil toplum kuruluşlarında görev almak hedefim olmakla birlikte vicdani borcum olduğu inancındayım.

Ayrıca beni toplumun içine çeken ve heveslendiren en önemli faktörler;

1- 35 – 40’lı yaş gurubundaki çevremin çağdaşlığı, gayet mantıklı oluşları,
2- 60 yaşın üzerindekilerin şahsımı ve ailemin geçmişini çok iyi tanımaları,
3- En güzeli de Köy İlköğretim Okulumuzdaki yavrularımızın çevreye göre çok çok başarılı olmaları ve velilerinin eğitime karşı ilgi ve hevesleri.

Bugün bütçe dengeleri açısından memleketimizde turizmin önemi ne kadar büyükse aynı husus bizim köyümüz için de geçerlidir. Devlet geç de olsa bunun farkına varabilmiş, denizden 3 km. derinliğindeki bölgeyi turizm bölgesi ilan etmiştir. Tarımın durumu malum, ormanlar tükenmiş, balıkçılık türlü nedenlerle (yanlış avlanma, deniz kirliliği gibi) yok olma durumuna gelmiş. O zaman kala kala köyümüze dışarıdan gelecek yerli veya yabancı misafirlere bazı hizmetler sunabilmek, onları bölgemize çekebilmek kalmıştır. Bu anlamda Köyümüzün öncelikli bölgesi Taflan Koyu’dur. Bugün 400 haneye ulaşan yerleşim nüfusu, 1995 yılında 120 hane kadardı. Birden patlamaya namzet görüntüsü nedeniyle hiç olmazsa o tarihten sonrası daha planlı yapılaşmaya geçilsin, sorunların ve taleplerin ilgili makamlara aktarılmasında sivil toplum kuruluşu olarak daha etkin olunur düşüncesiyle önayak olduğum ve kurucu başkanı olduğum Kandıra Bağırganlı Köyü Taflan Koyu Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’ni kurdum. Amaç adından da anlaşılacağı üzere karşılıklı dayanışma ruhu ile çevremizi, koyumuzu güzelleştirmek.

Bu anlamda sadece köyüm ile sınırlı kalmaksızın bölgem için de geçerli olmak üzere düşüncelerimi ve katkıda bulunmak istediğim çalışmaları maddeler halinde şöyle sıralayabilirim.

• Devletin veya diğer Kurum ve Kuruluşların teşviklerinden yararlanmak,
• Koyumuzda hiç olmayacak kadar olmayan hizmet projeleri üretmek ve bunları hayata geçirmek,
• Planlı yerleşim ve yapılaşma adına çalışmalarda bulunmak,
• Oldukça geniş alana yayılan Taflan Koyunda voleybol ve basket sahaları, minyatür futbol sahası, yürüyüş yolları yapılması yolunda başlatılmış girişimlerin takipçisi olmak,
• Koyumuz ve Köyümüzün imar çalışmalarına behemahal başlanması için Belediye’ye müracaatta bulunmak,
• Yerleşim ve yapılaşma çalışmalarında olaya bölge bazında bakmak,
• Özellikle Taflan Koyunda guruplaşmalara, hakimiyet kurma düşüncelerine asla müsaade etmemek,
• Yerleşmeye açık bölgemizde doğabilecek kazanımları kişilere değil topluma yansıtmak ve toplumu nemalandırmak, (buradan amaçlanan hazineye ait arazilerin işletilmesinin Muhtarlığa veya Derneğimize verilmesi)
• Yapılmakta olan sosyal etkinlikleri daha da çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak,
• Taflan Koyunda oturanlar arasındaki komşuluk bağlarını kuvvetlendirmek, koyumuzu benimsetmek ve sevdirmek adına acil çözümler üretmek,
• Taflan Koyunun ve Köyün altyapı ve özellikle kanalizasyon sorununun (denize akıtılmaması) halli yönünde acil girişimlerde bulunmak ve konunun takipçisi olmak,
• Köyümüzün diğer koyunda bitme aşamasına gelmiş Balıkçı Barınağında, bundan sonrası yapılması gereken hizmetlerin organizasyonunda öncülük etmek, gerekli birimleri oluşturmak. (muhtelif bakım üniteleri, soğuk hava deposu, satış ve servis noktaları, kafeterya, çay ocağı, vb.). Deniz ürünlerinin alım ve pazarlanması ile ilgili organizasyonları yapmak,
• Mevcut Su Ürünleri Kooperatifi’ne danışmanlık hizmeti vermek,
• Başta Muhtarlık olmak üzere köyümüzde kurulu diğer sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkileri daha da güçlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak,
• Kandıralı hemşehrilerimizin kurdukları dernek vb. kuruluşlarla sıkı ilişkiler içinde bulunmak ve karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmak,

Sosyal çevreniz, üyesi bulunduğunuz ve yöneticilik yaptığınız organizasyonlar

2005 Yılından bu yana köyümün halkı ile daha içiçe olduğumdan ihtiyaç ve sorunları ile yakinen ilgilenmekteyim. İhtiyaç ve sorunlarının çözümü için örgütlenmek gerekiyorsa o konuda çalışma yapıyorum. Örneğin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz bunun için kurulmuştur. Şu anda fiilen Bağırganlı Köyü Taflan Koyu Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ve aynı zamanda Kandıra Bağırganlı Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.

Bu maddeleri seçim bildirgesine dönüştürmemek adına kısaca açık ve net olarak ifade etmek isterseniz

Bulunduğum bölgemin ve bölgede yaşayan herkesin ihtiyaçlarını ve isteklerini hep birlikte veya şahsen belirleyip, bunların yerine getirilmesinde elimden geldiğince karınca kararınca katkıda bulunabilmeyi gönülden arzu ediyorum. Çünkü onlar her şeye layıklar. Şu anda görevim gereği daha çok içinde olduğum için Taflan Koyu ön planda görülse de ihtiyaçların önceliğine göre sıralama değişebilecektir.

Benim tattığım çevresine faydalı olabilme hazzının, herkese nasip olmasını tanrıdan niyaz ederken, bunları ifade edebilme şansını veren siz değerli çalışma gurubu arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Bu yazı en son 10 Aralık 2008 tarihinde güncellenmiştir.