Ali KAHRAMAN

Ali KAHRAMAN

Harita Mühendisi

Ali Kahraman kimdir?

1949 Kandıra – Özbey Köyü doğumluyum. İlkokulu Kandıra Akçakoca İlkokulunda, ortaokulu, Kandıra Orta Okulunda tamamladıktan sonra, lise eğitimimi Ankara Kadastro Lisesini bitirdim. Daha sonra Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü kazanarak yüksek öğrenimimi İstanbul’da tamamladım.

Çalışma hayatıma 1969 yılında Kırklareli’ de kadastro teknisyeni olarak başladım. Daha sonra İstanbul Belediyesi Harita Müdürlüğüne naklen atanarak, 1978 yılına kadar, bu görevime devam ettim.

1978 Yılbaşında İzmit Belediyesinde Harita Mühendisi olarak çalışmaya başladım. 1989 Yılına kadar geçen sürede, İzmit Belediyesinde Harita Kadastro Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Derince Şube Şefliği görevlerinde bulundum.

1989 Yılında İzmit Belediyesindeki görevimden istifa ederek, serbest mühendislik hizmetleri ile, Maşukiye ve Yeniköy Belediyelerinde İmar ve Fen İşleri Müdürlükleri görevinde bulundum. 1997- 2004 Seneleri arası serbest mühendis olarak çalıştım.

2004 Yılı Yerel Seçimlerinde Kuruçeşme Halkının güven ve teveccühü ile Kuruçeşme Belediye Başkanı seçildim.

Kocaeli Kandıralılar Derneğinin 26 Mayıs 1995 tarihinde Dernek Merkezinde geçekleşen toplantısında “Tarihi Seyir İçersinde Şehirleşme - İmar ve Yapılaşma Faaliyetleri” konulu konferansı verdiğinizi biliyoruz. Kandıra ve yaşadığınız çevrede sosyal sorumluluk adına yaptıklarınız, yapmak ve katkı vermek istedikleriniz veya öncelikle yapılmasını düşündüğünüz çalışmalar nelerdir?

İlk okuldan başlamak üzere üniversite tahsilimde dahil olmak üzere aziz milletimizden toplanan vergilerle inşa edilip eğitim hizmeti veren devlet okullarında tahsilimi tamamladım.

Bu durum benim kamu ve özel sektör iş ve hizmet üretiminde millet, devletten ve güçsüzden yana taraf olmam sorumluluğunu yüklemiştir.

Bu yaklaşımla doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, havasını soluduğum, suyunu içtiğim yurdumun ve bölgemiz insanlarının meselelerine duyarlı olmak, Problemlerine çare ve çözümler aramak, keder ve sevinçlerini paylaşmak gibi bir sorumluluğu da severek yerine getirmeyi görev bildim. Esasen Dünya hayatının Fani’den Baki’ye doğru devam eden bir yolculuk olduğunu iki dünya arasındaki denge ve uyumun ahenkli olmasına, birinin diğerine tercih edilmemesi gibi felsefi bir anlayışı da esas aldım.

Aziz milletimizin yoksulluk zincirlerini kırmak Devlet ve Milletimizin Refah ve Kalkınmasını artırıp hızlandırmak, ilim’de, fen’de, kültür değerlerimizin yaşatılıp, geliştirilmesinde milletimizin dünya milletler ailesinde özlenen yeri almasında ülkemizin ferdi, aydın bir vatandaşı olarak üzerime düşen vatandaşlık görev ve sorumluluğunu ifa etmeye özen gösteririm. Bu idealleri kendisine ilke edinen Eğitim, Bilim, Kültür yuvalarına, Gönüllü eğitim yuvalarına, Sivil Toplum kuruluşlarına, Cemiyet ve cemaat ve derneklere, ilke ve ideallerime uygun siyasi parti faaliyetlerine katılmayı vatandaşlık borcu olarak telakki ederim.

Mesleki tecrübe uygulamalar sonucu edindiğim deneyimlerimi ülkemizde şehirleşmenin, Tarihi seyri İmar ve Yapılaşma faaliyetleri, Yerel Yönetimler, Vatandaş ilişkileri, yerinden yönetim ve belediyeler konuları hakkında seminer ve muhtelif dergilerde yazılarım yayınlanmıştır.

Sosyal çevreniz, üyesi bulunduğunuz ve yöneticilik yaptığınız organizasyonlar

Mühendis Odaları, milletimizin inançları ile çatışmayan Milli ve Kültürel değerlerimizin geliştirilip, yüceltilmesi hedefinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve derneklerinde kurucu üye olarak bulundum.

Neden Kocaeli Kandıralılar Derneği?

Kainatta plansız, programsız, iş yoktur. İnsan hayatında da başarının öncelikli şartı planlı, programlı çalışmak, başarılı insanları örnek almak, başarısız, olumsuz örneklerden ders çıkarmakla mümkün olmaktadır.

Kocaeli Kandıralılar Derneği çatısı etrafında toplanan her biri meslek ve hayat çizgilerinde zirve yapmış arkadaşlarımızla zaman zaman bir arada bulunmak bölgemizin, ilimizin, ülkemizin ve ülke insanlarımızın problemlerini, dertlerini konuşmak, kültürlerini yaşamak, geçmişin güzelliklerini yeni nesillere tanıtıp aktarmak ayrı bir güzellik, zenginlik, kıvanç vesilesi olmaktadır.

Bu ulvi hedef etrafında toplanan değerli arkadaşlarımın gayretlerinin artarak devam etmesini diler, bu uğurda emek sarf eden, ter akıtan, kafa yoran arkadaşlarımıza başarılar diler, Saygılar sunarım.

Bu yazı en son 24 Şubat 2009 tarihinde güncellenmiştir.