KOCAELİ KANDIRALILAR DERNEĞİ

Derneğin Amacı Kandıralılar arasında dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve birlik sağlamak ve Kandıra’ya özgü gelenekleri yaşatmak, geliştirmek, Kandıra’nın sorunlarının çözümü için çalışmaktır.

Kocaeli Kandıralılar Derneği, bu amacı gerçekleştirmek için gerçekleştirmek için:Kandıra’ya özgü gelenekleri yaşatmak ve geliştirmek için:

  1.  Kandıra’nın yol, sağlık,turizm, okul, bakımevi,hastane, eğlence yerleri, parklar gibi sosyal ve kültürel hizmet kuruluşlarının yapımını teşvik etmek ve bunlar için ilgililerle işbirliği yapmak.
  2.  Kandıra’da ve ihtiyaç duyulan yerlerde yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor sahası, spor salonu gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için tesisler kurmak.
  3.  Kandıra’ya özgü mamullerin tanıtılmasını, sergilenmesini sağlamak, yarışmalar açmak ve festivaller düzenlemek.
  4.  Kandıra’daki tarihi ve turistik potansiyelin değerlendirilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapmak ve çevre sorunlarına duyarlı kamuoyu oluşturmak.
  5.  Başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere sahip çıkarak desteklemek.
  6.  Kandıra’nın iktisadi, sosyal ve kültürel yönlerini ele alacağı konferans, panel ve açık oturumlar tertiplemek.
  7.  Söz konusu amaçlara ulaşmak için Kandıralılar arasında dayanışma, yardımlaşma, sevgi saygı ve birlik sağlamaya yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
  8.  Dernek yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli maddiyatı üye aidatları, bağış, teberru, özel günler, müsamere, bastıracağı mecmua, gazete, mal varlığı ve her türlü taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkullerin alım ve satımlarından elde edeceği gelirlerden sağlar.