Yrd. Doc. Dr. Yusuf GENÇ

Yusuf GENÇ

Akademisyen

Yazıları

Kentin Sosyal Değişiminde Yöresel Kültürlerin (Hemşehri Dernekleri) Rolü

Yrd. Doc. Dr. Yusuf GENÇ Akademisyen | 15 Eylül 2008 | Güncel

Yusuf GENÇ

Kentler kurulur, büyür, gelişir, değişir ve bu süreç devamlı sürer gider. Kentlerin kuruluşu bazen kendiliğinden bazen de belli bir sistematiğe bağlı olarak oluşur. Sistematik şehir planlamasından geçtikten sonra kurulan şehirler daha hızlı büyür ve belli bir standarda ulaşması daha az sancılı olur. Kentleşeme sürecinde metropol şehir olmaya aday yerleşim birimleri sürekli bir değişim içindedir. Bu süreçte özellikle göç alan şehirlerde hızlı değişimler yaşanır. Gelişim sürecinde şehirliler modern hayata entegre olmaya çalışırken köyden göç eden insanların şehir hayatına ayak uydurmaya çalışması ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

Devamını oku