FITCH NOTUMUZU YÜKSELTTİ,SIRADAKİ GELSİN...

Cihat Kaymas Ekonomist | 07 Kasım 2012 | Güncel

Fitch bir süpriz yaparak, Türkiye' nin notunu beklenmedik bir günde artırdı. Kredi derecelendirme Kurumu Fitch,' e göre Türkiye artık yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükseldi. Uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu BB+' dan, BBB- yükseltirken, Türk Lirası cinsinden kredi notunu ise BB+' dan, BBB' ye yükseltti. Uzun vadede derecelenmede ise görünüm durağan olarak kaldı.

Bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum;

Not artırımının ardındaki nedenler:

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Yüksek büyümeyi takip eden geçiş dönemiyle kısa dönemde makro finansal risklerin azalacak olması.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Güçlü bankacılık sistemi, orta vadede güçlü büyüme olasılığının yanında zengin ve çeşitlilik arz eden bir ekonomiye sahip olması.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Ekonominin cari açık ve enflasyonist baskıları düşürmek suretiyle sürdürülebilir bir büyüme yönünde ilerliyor olması ve işsizliğin son 11 yılın en düşük seviyesinde seyretmesi.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->İhracattaki güçlü performans sayesinde daralma yaşamadan bu dengenin sağlanmış olması ve ekonomide gittikçe esnekleşen bir yapının oluşması.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Güçlü kamu finansmanı pozisyonu ve buna bağlı olarak kamu kesiminin olumlu borç dinamikleri.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Düşük cari açık ve uzayan borç vadeleri sayesinde mali kesim için brüt finansman ihtiyacının azalması.

Zayıf Yönler:

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Türkiye' nin dış borç fonlaması hala zayıf görünümünü korumakta.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Vadesi gelen dış borç ödemeleri dış likidite şoklarına karşı ekonominin zayıf karnını açığa çıkartmakta.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Türkiye' nin gerek enflasyon gerekse milli gelirindeki aşırı oynaklığın yaşandığını ve Merkez Bankası politika çerçevesini onaylasa da %5 olan enflasyon hedefini gerçekçi bulmayarak para politikasının düzensiz ve belirsiz bir şekilde uygulandığını ifade etmekte.

Kredi notu görünümünde değişikliğe neden olacak sebepler:

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Cari açıkta belirgin bir azalma ya da enflasyondaki dalgalanmaların zayıflaması gibi faktörler görünümü pozitife değiştirebilecek neden olabilir.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Görünümün negatif yönlü oluşmasına neden olabilecek faktörler ise ödemeler dengesinde dış şok ya da politika kaynaklı bir kriz, orta vadede dış borçluluk oranında öngörülenden daha kötü bir bozulma veya siyasi bir krizin ekonomik ve mali yönde olumsuz etkileri.

Temel varsayımlar ve Hassasiyetler:

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Bütçe sonuçlarının hükümetin Orta Vadeli Programı' yla tutarlı aynı zamanda kamu borcu/GSYİH oranının azalan bir seyir izlemesine dayandırılması.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Not düşüşüne neden olacak senaryolar:

- Euro Bölgesi' ndeki krizin kendi bölgesinde sınırlı kalmaması durumunda sermaye akımlarında yaşanacak ani duruş nedeniyle yüksek cari açık ve net dış borçlanma ihtiyacının Türkiye ekonomisine olumsuz etkisi.

- Artan bölgesel gerginliklerin Türkiye' nin de taraf olacağı bir iç savaşa dönüşmesi. (Fitch bu durumu çok düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor)

- Türkiye' nin gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirememesi durumunda 2013 Şubat ayında Finansal Eylem Görev Gücü üyeliğinin askıya alınması.