6292 SAYILI YASA HAKKINDA GENEL BİR BİLGİLENDİRME

Abdurrahman Kaymak Avukat | 29 Eylül 2012 | Güncel

Kıymetli hemşerilerim ve değerli okuyucular,

Aşağıda yer alan açıklamalarımızda kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve  Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan  Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un kısa bir değerlendirmesine yer vereceğiz. Konu özel bir önemi hak ettiğinden aşağıda yer alan açıklamaların kısa bilgilendirmeden ibaret olduğunu bilmenizi isteriz.

Öncelikle 2/B kavramının nereden geldiğini açıklamaya çalışalım. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin b fıkrası kabaca 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin hazine adına orman dışına çıkarılması gerektiği yönünde bir düzenleme getirmektedir. Kamuoyun da orman yasasının bu maddesini 2/B  olarak kısaltmış ve kullanmıştır.

26.04.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6292 Sayılı yasaya göre, 2/B kapsamında kalan taşınmazların zilyetliklerini ellerinde bulunduran kişiler, taşınmazların rayiç bedelinin %70 ini ödeyerek taşınmazların tapularını alabilecekler. Anılan yasaya göre, ödemelerini peşin yapacak hak sahiplerine belirlenen bedelin %20'si oranında bir indirim daha uygulanacaktır. Diğer taraftan, belirlenen bedelin en az yarısını peşin ödeyeceklere de %10 indirim uygulanacaktır.

Örnek vermek gerekirse; dönümü 20.000-TL olarak belirlenmiş iki dönümlük fındıklığın değeri 40.000-TL olarak belirlenecek ancak hak sahibine satışı bu bedelin %70'ine tekabül eden 28.000-TL üzerinden olacaktır. Eğer hak sahibi bu bedeli peşin ödemeyi kabul ederse uygulanacak %20 indirim oranı ile taşınmazı son kertede 22.400-TL'ye satın alabilecektir.

Öte yandan, idare tarafından belirlenen bu bedeller, idarece yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmek zorundadır. Hak sahipleri idarece tebliğ edilen satış bedeline  itiraz edilemeyecek ve tebliğ edilen bedeli yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Eğer, taşınmazın bedeli taksitle ödenecek ise, satış bedelinin %10'u yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan bakiye de belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecektir.

Yukarıda, izah edilen şekilde ödemelerin yapılması esastır. Hak sahipleri, peşin alım yapıyorlar ise satış bedelinin tamamının, taksitli alım söz konusu ise peşinatın veya taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde satın alma haklarını kaybederler. Ancak, taksitli satışlarda, taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi halinde hak sahipliği kaybedilmeyecektir. Örnek vermek gerekirse, peşin ödeme yapacağını beyan eden A, ödeme gününde satış bedelini ödemez ise hakkını kaybedecektir. Taksitle ödeme yapmayı seçen B'nin ise, en fazla iki taksidini geç ödeme imkânı vardır. Ancak, geç ödenen bu iki taksidin de en geç son taksidin ödeme gününde ödenmesi gerekmektedir. Bu maddeye aykırılık halinde hak sahipliği imkanı ortadan kalkacaktır.

Burada, hak sahipliğinin neye göre belirleneceği önem arz etmektedir. Uygulama da Kadastro tespitleri ile hak sahipleri belirlenmektedir. Kadastro tespitlerinde yanlışlık olduğunu iddia edenlerin, tespitlerin Kadastro Müdürlüklerinde askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde haklı gerekçeleri ile Kadastro Mahkemesi'nde dava açmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tespitte adı geçen kişiler 2/B kapsamında belirlenen bedelleri ödeyerek taşınmazların yasal sahipleri olacaktır. 30 günlük sürenin kaçırılması halinde Genel Mahkemelerde dava açma imkanı olmakla beraber 30 günlük sürede dava açılması uyuşmazlıkların daha çabuk sonuçlandırılması bakımından faydalı olacaktır.

Yararlı olması dileği ile saygılarımızı sunarız.

Av.Abdurrahman Kaymak

 www.kaymak.av.tr

ifo@kaymak.av.tr